Veel kruipruimtes in Zeeland zijn vochtig of bevatten zelfs veel water. Dit wordt veroorzaakt door de relatief laaggelegen bodem en de grondsoorten in het overgrote deel van Zeeland. Woningen in Zeeland vertonen om die reden betrekkelijk vaak vochtproblemen. Drowa vloerisolatie biedt zonder ingrijpende maatregelen een adequate oplossing voor problemen die ontstaan door een natte of vochtige kruipruimte.

Vloerisolatie dankzij Drowa bevordert het leefcomfort

Het gebruik van Drowa Chips in de kruipruimte van uw woning kan ook in Zeeland van belang zijn.
Afgezien van de strandwallen en duinen langs de westkust ligt Zeeland goeddeels lager dan 1 meter onder NAP. Op diverse plekken ligt de bodem onder NAP. Diverse delen van Zeeuws-Vlaanderen en het oostelijkste stuk van Zuid-Beveland liggen tussen 1 en 2 meter boven NAP. In gebieden beneden NAP zal eerder sprake zijn van hoog grondwater. In het westelijke gedeelte van Nederland staat het grondwater soms zelfs slechts enkele decimeters diep. Omdat de omliggende oppervlaktewateren vaak hoger liggen is er eerder juist sprake van een omgekeerde waterdruk. Dit kan zich uiten in kwelders, waar in Zeeland vaak zout water aan de oppervlakte komt.  Er is bemaling voor nodig om water uit de laaggelegen gebieden weg te krijgen, wat een taak is van de Waterschappen.

Ondanks alle technische hulpmiddelen kan het grondwatersysteem slechts beperkt worden beïnvloed. De waterbemaling wordt afgesteld op de hoofdfunctie die een gebied toegewezen heeft gekregen. Akkerlanden hebben drogere grond nodig dan weidegronden. Woongebieden en akkerlandstreken hebben ongeveer eenzelfde (kunstmatige) grondwaterstand. In gebieden waar het weiden van vee een hoofdfunctie staat het grondwater meestal hoger.

De bodem in Zeeland

Zeeland heeft voor het grootste een bodem die bestaat uit jonge zeeklei. Klei heeft een fijnere structuur dan zand, is dus dichter van samenstelling en laat moeilijker water door. De waterdoorstroming is bij klei zogezegd traag. In kleigrondgebieden staat het grondwater niet alleen hoger dan in zandgebieden, de grond is ook veel sompiger, zeker in de vochtige tijden van het jaar. Dit heeft ook te maken met de zogenaamde opbollingswerking, waarbij u er van kan uitgaan dat na regenval het grondwater onder en rondom uw woning aanmerkelijk hoger is dan de waterstand van een naburige sloot.

Ofschoon het transport van oppervlaktewater door klei traag verloopt, heeft klei een sterke capillaire werking. Dat betekent dat door de fijne grondstructuur het water makkelijker naar boven wordt gezogen. De klei werkt dus als een soort spons. Op deze manier kan het water in de grond decimeters hoger boven het feitelijke grondwaterniveau voorkomen.

Door een combinatie van opbollingswerking, hoge grondwaterstand of kwelwater zal de bodem van de kruipruimte erg vochtig zijn en mogelijk zelfs nat. Meestal betekent dit dat de luchtvochtigheid in huis ook hoog is, deels afhankelijk van de mate van ventileren. Ook zullen funderingsmuren vocht opzuigen, vooral wanneer het een stenen, gemetselde fundering is van oude bakstenen. De capillaire werking van dergelijke funderingen is namelijk groot.

Drowa en een hoge (grond)waterstand

Een met water verzadigde bodem onder uw woning hoeft geen probleem te zijn. Verticale drainage of mechanische bemaling zijn niet nodig - en vaak niet eens afdoende. Om uw huis droog te houden kunt u eenvoudig een laag Drowa in uw kruipruimte storten. Zelfs als er water in de kruipruimte staat zal Drowa dankzij het benutten van natuurkundige wetten blijven werken.

Drowa houdt het vocht onder zich, waardoor de lucht boven de laag droger wordt. Hierdoor trekt het vocht ook niet meer via de funderingsmuren verder omhoog in de woning. De muren kunnen dankzij de drogere lucht ademen. Ze laten het vocht eerder los, waarna het vocht als gevolg van natuurkundige principes zal neerslaan op het koudste punt, namelijk de bodem van de kruipruimte.

Vloerisolatie is geschikt voor alle vloeren met kruipruimtes

Drowa is geschikt voor zowel houten- als betonnen vloeren, zolang er maar een kruipruimte onder zit van minimaal zo'n 35 cm. Het is een natuurlijke, dampopen methode die 100% veilig is. Er komen geen schadelijke gassen vrij en er lekken geen verontreinigde stoffen in de bodem. Dankzij de gesloten celstructuur reageert de EPS-vloerisolatie  niet met andere stoffen.
Het is bovendien een zeer duurzame methode. De hoge kwaliteit polystyreen gaat gegarandeerd levenslang mee en is volledig gemaakt van gerecycled materiaal. Drowa is zelf ook weer volledig herbruikbaar en recyclebaar. Daarbij verduurzaamt Drowa uw woning door de constructie en de technische installatie in de kruipruimte te beschermen tegen vocht.

Gezondheid en duurzaamheid

Veilig en duurzaam wonen terwijl u op de energierekening bespaart doet u dus met het isolatiemateriaal van Drowa. Door de polystyreen chips van Drowa ontstaat er een droge, warmere luchtatmosfeer in uw huis (in plaats van een koude vochtige lucht). Deze droge lucht is sneller opgewarmd en blijft ook langer warm. Niet alleen hoeft de cv-ketel minder hard te werken, droge lucht is ook beter voor de gezondheid. Vooral mensen met gevoelige luchtwegen of reuma kunnen baat hebben bij de positieve effecten van de Drowa chips.

Voordelen Drowa

Het duurzaam isoleren van houten of betonnen vloeren met de Drowa vloerisolatie is binnen enkele uren gedaan. En mocht het in de toekomst nodig zijn, dan kunnen de Drowa chips er ook weer eenvoudig uit de kruipruimte gehaald worden om in een nieuw huis in Zeeland of elders te worden hergebruikt als vloerisolatie. Zelfs in kruipruimtes waar water in staat, blijven de chips optimaal werkzaam. Vloerisolatie van Drowa biedt dus voor de bewoners in Zeeland volop voordelen.

Drowa is:

 • 100% veilig
 • Milieuvriendelijk (100% gerecycled materiaal en volledig recyclebaar)
 • Verduurzaming van woning
 • Levenslange werking
 • Besparing tot 5 m3 gas per geïsoleerde m2 per jaar
 • Rc waarde van 3,70 m2 K/W bij een laagdikte van 50 cm
 • Gunstiger energielabel
 • Oplossing voor veel vochtproblemen in uw woning
 • Gezonder leefatmosfeer
 • Verlaging van de relatieve luchtvochtigheid met 20 tot 40% (afhankelijk van het seizoen)
 • Verhoging wooncomfort
 • Kruipruimte blijft goed toegankelijk (Drowa is makkelijk te verplaatsen)
 • Makkelijk en snel aan te brengen