Water onder huis: Voorkom grote vochtproblemen

Water onder je huis kan tot grote vochtproblemen leiden

Het ontstaan water onder het huis kan verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende oorzaken hebben te maken met een hoge grondwaterstand. Daarnaast kunnen lekkages in het rioleringssysteem of een kapotte hemelwaterafvoer ook van invloed zijn.

Drowa isolatiechips pakt vochtproblemen bij de bron aan

Bekijk in 1 minuut of jouw huis geschikt is en krijg gratis advies:


Water onder huis door grondwater: Vocht trekt omhoog

Woningen in de kustprovincies hebben vaker last van water onder de woning.

Woningen in polders en andere laaggelegen gebieden hebben vaak te maken met een hoge grondwaterstand. Het komt in deze gevallen vaak voor dat daardoor ook grondwater onder de vloer van je huis staat. Het plaatsen van een dompelpomp is in deze gevallen slechts een tijdelijke oplossing, omdat het water weliswaar weggepompt kan worden maar de oorzaak niet aangepakt word. Ook blijft de kruipruimte gewoon vochtig, waardoor de problemen blijven.

Lekkage in de kruipruimte: Vocht verzamelt zich snel

Lekkages zijn een grote veroorzaker van water onder het huis.
Lekkages zijn een grote veroorzaker van water onder het huis.

Door onzorgvuldige montage of bodemverzakking kunnen rioleringsbuizen losschieten of afbreken, het afvalwater komt rechtstreeks terecht in de kruipruimte. Ook hemelwaterbuizen kunnen door verzettingen van het huis knappen.

In ruimtes waar de luchtvochtigheid in huis hoog is, kunnen allerlei vormen van waterschade ontstaan. Materialen zoals metaal kunnen gaan roesten met corrosie als gevolg. Na enkele jaren van roest kunnen er scheuren ontstaan in het leidingwerk dat vervolgens gaat lekken. Vochtproblemen door lekkage kunnen erg veel schade aanrichten aan je huis. Zo zullen de vochtproblemen onder huis alleen maar verder toenemen.

Aanpak waterproblemen onder de woning: Wacht niet te lang

Vochtproblemen kunnen voorkomen worden met goede kruipruimte isolatie.

Het adequaat oplossen van vochtproblemen door overtollig water onder het huis vraagt om een nauwgezette aanpak. Het is zaak de situatie goed in kaart te brengen voordat er een plan van aanpak kan worden gemaakt. Vaak zijn Drowa chips perfect om vocht onder je huis aan te pakken.

Wanneer je gebruik maakt van de professionaliteit van Drowa, weet je zeker dat je kiest voor een optimale en duurzame oplossing van jouw vochtprobleem. Alvorens te starten met de werkzaamheden zullen wij vooraf jouw kruipruimte inspecteren op diverse technische zaken en eventuele problemen. Op basis van deze informatie wordt het vervolgtraject in werking gezet.

Vraag nu een gratis adviesgesprek aan

Last van water onder je huis? Dan krijg je last van een vochtproblemen. Neem gratis contact met ons op om te kijken of we jou verder kunnen helpen. Bestrijd het probleem bij de bron!

  • Gratis advies van onze specialist
  • Binnen 10 minuten op maat gemaakt advies
  • Voorkom een vochtproblemen in de toekomst
  • Binnen 2 uur het probleem bij de bron aangepakt