Veel kruipruimtes in Flevoland zijn vochtig of zelfs nat. Dit wordt veroorzaakt door de grondsoort van de twaalfde provincie. Woningen in Flevoland vertonen daarom relatief vaak vochtproblemen. Drowa chips biedt zonder ingrijpende maatregelen een adequate oplossing.

Isoleren van uw vloer met Drowa Chips bevordert het wooncomfort

Ook in Flevoland is vloerisolatie met Drowa Chips aan te raden.
Flevoland bestaat namelijk uit grootschalige zeekleipolders die 4 tot 5 meter onder NAP liggen. In gebieden beneden NAP zal eerder sprake zijn van hoog grondwater. Er is bemaling voor nodig om water uit de laaggelegen gebieden weg te krijgen, wat een taak is van de Waterschappen. De waterbemaling wordt afgesteld op de hoofdfunctie die een gebied toegewezen heeft gekregen. Akkerlandgebieden hebben drogere grond nodig dan weidegronden. Natuurgebieden daarentegen zijn volgens de inzichten van natuurbeschermers juist gebaat bij vochtige grond. Gebieden met de hoofdfunctie wonen hebben ongeveer dezelfde grondwaterpeilstanden als akkerlandgebieden.

Dalende bodem

Een kunstmatige verlaging van de grondwaterstand heeft tot gevolg dat de bodem droger wordt, waardoor het proces van inklinking (bij klei) wordt versterkt. Zo daalt de bodem in de Zuiderzeestreek tot enkele centimeters per jaar. Een dalende bodem ten opzichte van de zeespiegel heeft tot gevolg dat de waterbemaling in de loop der jaren veel duurder gat worden. Ofschoon een drogere grond voor bouwboeren en bewoners misschien prettig is, is de overheid daarom terughoudend met het te sterk verlagen van het grondwaterpeil.

Flevoland bestaat voor het grootste gedeelte uit poldergebied met een zeekleibodem. Zeeklei is bijzonder fijn. Door de platte structuurvorm stapelen de deeltjes heel dicht op elkaar. Dit maakt dat de klei taai is en voor water moeilijk doorlaatbaar. De waterdoorstroming is bij zeeklei zogezegd erg traag. Vooral in de vochtige tijden van het jaar is deze grondsoort erg sompig. Dit heeft te maken met de zogenaamde opbollingswerking, waarbij u er van kan uitgaan dat na regenval het grondwater onder en rond uw woning aanmerkelijk hoger zal zijn dan de waterstand van een naburige sloot.

Ofschoon het transport van oppervlaktewater door klei traag verloopt, heeft klei een sterke capillaire werking. Dat betekent dat door de fijne grondstructuur het water makkelijker naar boven wordt gezogen. De klei werkt dus als een soort spons. Op deze manier kan het water wel decimeters boven het feitelijke grondwaterniveau voorkomen. Hierdoor kan de bodem van een kruipruimte erg vochtig zijn en mogelijk zelfs nat. Meestal betekent dit dat de luchtvochtigheid in huis ook hoog zal zijn, deels afhankelijk van de mate van ventileren.

Een hoge grondwaterstand is geen probleem met Drowa

Een met water verzadigde bodem onder uw woning hoeft geen probleem te zijn. Verticale drainage of mechanische bemaling zijn niet nodig - en vaak niet eens afdoende. Om uw huis droog te houden kunt u eenvoudig een laag Drowa in uw kruipruimte storten. Zelfs als er water in de kruipruimte staat zal Drowa dankzij het benutten van natuurkundige wetten blijven werken.

Drowa houdt het vocht onder zich, waardoor de lucht boven de laag droger wordt. Hierdoor trekt het vocht ook niet meer via de funderingsmuren verder omhoog in de woning. De muren kunnen dankzij de drogere lucht ademen. Ze laten het vocht eerder los, waarna het vocht als gevolg van natuurkundige principes zal neerslaan op het koudste punt, namelijk de bodem van de kruipruimte.

Vloerisolatie geschikt voor alle vloeren met kruipruimtes in Flevoland

Drowa is geschikt voor zowel houten- als betonnen vloeren, zolang er maar een kruipruimte onder zit van minimaal zo'n 35 cm. Het is een natuurlijke, dampopen methode die 100% veilig is. Er komen geen schadelijke gassen vrij en er lekken geen verontreinigde stoffen in de bodem. Dankzij de gesloten celstructuur reageert de EPS-vloerisolatie  niet met andere stoffen.
Het is bovendien een zeer duurzame methode. De hoge kwaliteit polystyreen gaat gegarandeerd levenslang mee en is volledig gemaakt van gerecycled materiaal. Drowa is zelf ook weer volledig herbruikbaar en recyclebaar. Daarbij verduurzaamt Drowa uw woning door de constructie en de technische installatie in de kruipruimte te beschermen tegen vocht.

Vloerisolatie op een veilige en duurzame manier

Veilig en duurzaam wonen terwijl u op de energierekening bespaart doet u dus met het isolatiemateriaal van Drowa. Door de polystyreen chips van Drowa ontstaat er een droge, warmere luchtatmosfeer in uw huis (in plaats van een koude vochtige lucht). Deze droge lucht is sneller opgewarmd en blijft ook langer warm. Niet alleen hoeft de cv-ketel minder hard te werken, droge lucht is ook beter voor de gezondheid. Vooral mensen met gevoelige luchtwegen of reuma kunnen baat hebben bij de positieve effecten van de Drowa chips.

Hoe werkt het isoleren met Drowa-Chips?

Het duurzaam isoleren van houten of betonnen vloeren met de Drowa isolatiemateriaal is  binnen enkele uren gefixt. En mocht het in de toekomst nodig zijn, dan kunnen de Drowa chips er ook weer eenvoudig uit de kruipruimte gehaald worden om in een nieuw huis in Flevoland of elders te worden hergebruikt. Zelfs in kruipruimtes waar water in staat, blijven de chips optimaal werkzaam. Het isolatiemateriaal biedt dus voor de bewoners in Flevoland volop voordelen.

Drowa is:

 • 100% veilig
 • Milieuvriendelijk (100% gerecycled materiaal en volledig recyclebaar)
 • Verduurzaming van woning
 • Levenslange werking
 • Besparentot 5 m3 gas per geïsoleerde m2 per jaar
 • Rc waarde van 3,70 m2 K/W bij een laagdikte van 50 cm
 • Een gunstiger energielabel
 • Oplossing voor veel vochtproblemen in uw woning
 • Gezonder leefatmosfeer
 • Verlaging van de relatieve luchtvochtigheid met 20 tot 40% (afhankelijk van het seizoen)
 • Verhoging wooncomfort
 • Kruipruimte blijft goed toegankelijk (Drowa is makkelijk te verplaatsen)
 • Makkelijk en snel aan te brengen