Veilig en milieubewust wonen in Den Haag door Drowa vloerisolatie

Drowa wordt als enige EPS-isolatiechips volledig gemaakt uit hergebruikt materiaal. Dit isolatiemateriaal is te gebruiken voor begane vloeren, zowel van hout of beton. Het duurzame isolatiemateriaal is zelfs geschikt voor kruipruimtes. Dankzij de gesloten celstructuur reageert het als bodembedekker in de kruipruimte niet met andere stoffen. Er komen geen schadelijke gassen vrij en er lekken geen verontreinigde stoffen in de bodem.

Leefcomfort dankzij Drowa vloerisolatie

Afgezien van de strandwallen langs de kuststrook langs de Noordzee ligt Den Haag voor het grootste gedeelte 0 tot 5 meter lager dan NAP, soms zelfs meer dan 5 meter onder NAP. In de polder Prins-Alexander is dat zelfs  -6,7 meter. In gebieden beneden NAP zal eerder sprake zijn van hoog grondwater. In de laaggelegen polders kan het grondwater nauwelijks naar andere gebieden trekken.  Er is bemaling voor nodig om water uit de laaggelegen gebieden weg te krijgen, wat een taak is van de Waterschappen. De waterbemaling wordt afgesteld op de hoofdfunctie die een gebied toegewezen heeft gekregen. Akkerlandgebieden hebben drogere grond nodig dan weidegronden. Natuurgebieden zijn volgens de inzichten van natuurbeschermers juist gebaat bij vochtige grond, zeker bij het behoud van bijvoorbeeld weidevogels of waterrietnatuur.

Drowa isolatiemateriaal zorgt voor een altijd geïsoleerde woning in Den Haag

Het isolatiemateriaal van Drowa staat gegarandeerd voor een levenslange garantie. Bij een verhuizing kunnen deze EPS-schelpen zelfs uit de kruipruimte worden gezogen en naar het nieuwe huis in Den Haag worden meegenomen. . Vervolgens kunnen ze in de nieuwe woning worden toegepast als bodemisolatie, zonder dat de krachtige werking verloren gaat.

Het isoleren van uw woning in Den Haag met Drowa isolatiemateriaal is veilig, gemaakt wordt van recyclebaar materiaal en omdat dat de chips kunnen mee verhuizen zeer duurzaam. Daarnaast kennen de Drowa ESP-isolatiechips nog vele andere voordelen:

 • Verduurzaming van woning
 • Levenslange werking
 • Besparing tot 5 m3 gas per geïsoleerde m2 per jaar
 • Rc waarde van 3,70 m2 K/W bij een laagdikte van 50 cm
 • Gunstiger energielabel
 • Oplossing voor veel vochtproblemen in uw woning
 • Gezonder leefatmosfeer
 • Verlaging van de relatieve luchtvochtigheid met 20 tot 40% (afhankelijk van het seizoen)
 • Verhoging wooncomfort
 • Kruipruimte blijft goed toegankelijk (Drowa is makkelijk te verplaatsen)
 • Makkelijk en snel aan te brengen

Bodemsamenstelling in Zuid-Holland

Zuid-Holland bestaat voor het grootste gedeelte uit poldergebied met een kleibodem. Klei heeft een fijnere structuur dan zand, is dus dichter van samenstelling en laat moeilijker water door. De waterdoorstroming is bij klei zogezegd traag. In kleigrondgebieden staat het grondwater niet alleen hoger dan in zandgebieden, de grond is ook veel sompiger, zeker in de vochtige tijden van het jaar. Dit heeft ook te maken met de zogenaamde opbollingswerking, waarbij u er van kan uitgaan dat na regenval het grondwater onder en rond uw woning aanmerkelijk hoger zal zijn dan de waterstand van een naburige sloot.

Ofschoon het transport van oppervlaktewater door klei traag verloopt, heeft klei een sterke capillaire werking. Dat betekent dat door de fijne grondstructuur het water makkelijker naar boven wordt gezogen. De klei werkt dus als een soort spons. Op deze manier kan het water wel decimeters boven het feitelijke grondwaterniveau voorkomen.

Interesse gekregen om ook uw vloer te isoleren met Drowa? Neem dan geheel vrijblijvend contact op, of vraag een gratis offerte aan.

Vloerisolatie? vergroot uw wooncomfort met vloerisolatie