Veel kruipruimtes in Drenthe zijn vochtig of zelfs erg nat. Dit wordt veroorzaakt door de bodemtypes en de grondsoorten in een groot deel van Drenthe. Veel woningen in Drenthe vertonen daarom relatief vaak vochtproblemen. Drowa chips vloerisolatie biedt zonder ingrijpende maatregelen een adequate oplossing.

Vloerisolatie met Drowa bevordert het wooncomfort in Drenthe

Drenthe ligt voor de helft meer dan 10 meter boven NAP, tot zelfs 26 meter boven. De kop van Drenthe en de zuidoostelijke puntjes komen niet verder dan 5 meter boven NAP, hier en daar zelfs niet boven de 1 meter boven NAP. Het bodemtype bestaat uit afgegraven veengebieden, zandgebieden (podzool) en rivierdalen met beekbezinking. De onderlaag in de bodem bestaat goeddeels uit keileem, een harde, voor water moeilijk doordringbare laag die gevormd wordt in de IJstijd opgestuwde klei en stenen. Op de meeste plekken van het Drents Plateau en de Hondsrug is deze keileemlaag 1 tot 4 meter dik, maar uit boringen blijkt dat bijvoorbeeld bij Steenwijk de laag 20 meter dik is. Eén boring bij Emmen leverde zelfs een keileemlaagdikte op van meer dan 20 meter.

De grond in keileemlaaggebieden kunnen vooral in natte perioden van het jaar verzadigd raken met water. Er blijft dan voor langere tijd op lokale plekken water in de grond staan. Dit verschijnsel uit zich bijvoorbeeld in vennen, waaruit in vroeger tijd de veengebieden zijn ontstaan. Er wordt in deze situatie gesproken van een schijngrondwaterspiegel. Tussen dit schijnbare 'grondwater' en het echte grondwater kan zich een droge grondlaag bevinden. Van hoog naar laag neemt de vochtigheid in de bodem toe. Enkele decimeters kunnen een groot verschil tot gevolg hebben. In dergelijke gebieden, vooral in later gebouwde en relatief laaggelegen woonwijken, worden veel kruipruimtes aangetroffen waarin soms zelfs een laag water blijft staan.

Net als alle andere dekzandlandschappen in het hooggelegen Nederland vertoont het oorspronkelijke landschap van Drenthe ook processen van waterinfiltratie en kwel. Kwelwater is grondwater dat aan de oppervlakte komt door water overdruk in andere gebieden, waar het water (deels) gekeerd wordt door dichte onderlagen. Waar precies grondwater boven komt dan wel regenwater wegzijgt is heel moeilijk te doorgronden maar kan bij wijze van spreken per vierkante meter verschillen.

Door keileem en kwelwater zal de bodem van de kruipruimtes van veel woningen in Drenthe soms erg vochtig kunnen zijn en mogelijk zelfs nat. Meestal betekent dit dat de luchtvochtigheid in huis ook hoog is, deels afhankelijk van de mate van ventileren. Ook zullen funderingsmuren vocht opzuigen, vooral wanneer het een stenen, gemetselde fundering is van oude bakstenen. De capillaire werking van dergelijke funderingen is namelijk groot.

Hoge grondwaterstand geen probleem met Drowa

Een met water verzadigde bodem onder uw woning hoeft geen probleem te zijn. Verticale drainage of mechanische bemaling zijn niet nodig. Om uw huis droog te houden kunt u eenvoudig een laag Drowa in uw kruipruimte storten. Zelfs als er water in de kruipruimte staat zal Drowa dankzij het benutten van natuurkundige wetten blijven werken.

Drowa houdt het vocht onder zich, waardoor de lucht boven de laag droger wordt. Hierdoor trekt het vocht ook niet meer via de funderingsmuren verder omhoog in de woning. De muren kunnen dankzij de drogere lucht ademen. Ze laten het vocht eerder los, waarna het vocht als gevolg van natuurkundige principes zal neerslaan op het koudste punt, namelijk de bodem van de kruipruimte.

Vloerisolatie geschikt voor alle vloeren met kruipruimtes in Drenthe

Drowa chips zijn geschikt voor zowel houten- als betonnen vloeren, zolang er maar een kruipruimte onder zit van minimaal zo'n 35 cm. Het is een natuurlijke, dampopen methode die 100% veilig is. Er komen geen schadelijke gassen vrij en er lekken geen verontreinigde stoffen in de bodem. Dankzij de gesloten celstructuur reageert de EPS-vloerisolatie  niet met andere stoffen.
Het is bovendien een zeer duurzame methode. De hoge kwaliteit polystyreen gaat gegarandeerd levenslang mee en is volledig gemaakt van gerecycled materiaal. Drowa is zelf ook weer volledig herbruikbaar en recyclebaar. Daarbij verduurzaamt Drowa uw woning door de constructie en de technische installatie in de kruipruimte te beschermen tegen vocht.

Veilig en duurzaam wonen terwijl u op de energierekening bespaart doet u dus met het isolatiemateriaal van Drowa. Door de polystyreen chips van Drowa ontstaat er een droge, warmere luchtatmosfeer in uw huis (in plaats van een koude vochtige lucht). Deze droge lucht is sneller opgewarmd en blijft ook langer warm. Niet alleen hoeft de cv-ketel minder hard te werken, droge lucht is ook beter voor de gezondheid. Vooral mensen met gevoelige luchtwegen of reuma kunnen baat hebben bij de positieve effecten van de Drowa chips.

Het duurzaam isoleren van houten of betonnen vloeren met de Drowa isolatiemateriaal is  binnen enkele uren gefixt. En mocht het in de toekomst nodig zijn, dan kunnen de Drowa chips er ook weer eenvoudig uit de kruipruimte gehaald worden om in een nieuw huis in Drenthe of elders te worden hergebruikt. Zelfs in kruipruimtes waar water in staat, blijven de chips optimaal werkzaam. Het isolatiemateriaal biedt dus voor de bewoners in Drenthe volop voordelen.

Drowa vloerisolatie is:

 • 100% veilig
 • Milieuvriendelijk (100% gerecycled materiaal en volledig recyclebaar)
 • Verduurzaming van woning
 • Levenslange werking
 • Besparing tot 5 m3 gas per geïsoleerde m2 per jaar
 • Rc waarde van 3,70 m2 K/W bij een laagdikte van 50 cm
 • Gunstiger energielabel
 • Oplossing voor veel vochtproblemen in uw woning
 • Gezonder leefatmosfeer
 • Verlaging van de relatieve luchtvochtigheid met 20 tot 40% (afhankelijk van het seizoen)
 • Verhoging wooncomfort
 • Kruipruimte blijft goed toegankelijk (Drowa is makkelijk te verplaatsen)
 • Makkelijk en snel aan te brengen