Tweederde Nederlanders schat energiebesparing te laag in

Veel mensen kunnen geen inschatting maken van wat isolatie kost en 60 tot 70% schat te laag in wat het oplevert. Dit blijkt uit een enquête die de Rijksoverheid heeft gedaan. Momenteel voert de overheid campagne om daarmee huiseigenaren te stimuleren hun vloer, dak, gevel, spouwmuur of ramen te isoleren.

Slechts een kwart van de ondervraagden weet dat er een subsidie bestaat voor energiebesparende maatregelen. Uit de enquête blijkt wel dat de helft van de ondervraagden (zeer) geïnteresseerd is in energiebesparende maatregelen. Verder blijkt dat veel mensen (71%) op de hoogte zijn van de verschillende mogelijkheden om een woning te isoleren. Ruim 70% geeft aan het ook (zeer) belangrijk te vinden dat de overheid energiebesparing stimuleert.

De slogan van de campagne is Energie Besparen Doe Je Nu. Om de energiebesparing in de huizensector verder te stimuleren zijn er momenteel diverse subsidies. Naast de Wet Energieprestatie Vergoeding die verhuurders krijgen als ze hun woningen verduurzamen, kunnen huiseigenaren die in hun eigen huis energiebesparende maatregelen nemen sinds 15 september ook subsidie krijgen. Met de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis is in totaal ruim 60 miljoen euro beschikbaar.