Subsidie voor energiebesparing in eigen huis

Woningeigenaren die in hun eigen huis of appartement energiebesparende maatregelen gaan nemen, kunnen daarvoor van 15 september 2016 tot en met 31 december 2018 subsidie aanvragen. De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis stimuleert energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector. Particuliere woning- en appartementseigenaren en verenigingen van eigenaren (vve’s) kunnen gebruik maken van de regeling.

De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis ontvangt u als u minimaal twee energiebesparende maatregelen neemt. Daarnaast ontvangt u subsidie als u advies inwint. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) behandelt de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. In de eerste ronde is € 20,5 miljoen euro beschikbaar. Deze eerste ronde loopt van 15 september (09.00 uur) tot 1 maart 2017.

Energiebesparende maatregelen

U kunt kiezen uit isolatie van dak, gevel, spouwmuur, vloer/bodem en het aanbrengen van hoogrendementsglas. Ook het aanbrengen van isolatiechips van Drowa valt onder de isolatievoorwaarden. Op aanvullende energiebesparende maatregelen zoals isolerende deuren en kozijnen ontvangt u extra subsidie.

Zeer energiezuinig pakket

Wie het héle huis of gebouw voorziet van een zeer energiezuinig pakket aan maatregelen, krijgt een bonus bovenop de subsidie. Voor verenigingen van eigenaren geldt die bonus per appartement.

Andere financiële mogelijkheden

Particuliere woningeigenaren die extra financiële ruimte nodig hebben om de energiebesparende maatregelen uit te voeren, kunnen een beroep doen op het Nationaal Energiebespaarfonds. Dit fonds geeft particuliere huiseigenaren en vve’s een extra financiële mogelijkheid bij de financiering van energiebesparende maatregelen. Kijk voor meer informatie Energiebespaarlening.nl.

Wilt u zelf duurzame energie opwekken? Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) ontvangt u een tegemoetkoming voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

De Staatscourant publiceerde de regeling ‘Subsidie energiebesparing eigen huis’ op 1 september 2016. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regeling uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.