Vloerisolatie Emmen - Verduurzaam uw woning met Drowa isolatiechips

Door uw woning in Emmen te isoleren met Drowa vloerisolatie bespaart u op het energieverbruik en draagt u bij aan een beter leefklimaat. Veel kruipruimtes in Emmen zijn namelijk vochtig of zelfs erg nat. Dit wordt veroorzaakt door de bodemtypes en de grondsoorten in een groot deel van Drenthe. Veel woningen in Drenthe vertonen daarom relatief vaak vochtproblemen.  Het isolatiemateriaal is gemaakt van gerecycled materiaal en is zeer milieuvriendelijk. Dit merk ESP-schelpen voldoet ruimschoots aan alle eisen die gesteld worden aan bouw- of isolatiemateriaal.

Drowa voor een beter en gezonder leefklimaat - Vloerisolatie Emmen

Drenthe ligt voor de helft meer dan 10 meter boven NAP, tot zelfs 26 meter boven. De kop van Drenthe en de zuidoostelijke puntjes komen niet verder dan 5 meter boven NAP, hier en daar zelfs niet boven de 1 meter boven NAP. Het bodemtype bestaat uit afgegraven veengebieden, zandgebieden (podzool) en rivierdalen met beekbezinking. De onderlaag in de bodem bestaat goeddeels uit keileem, een harde, voor water moeilijk doordringbare laag die gevormd wordt in de IJstijd opgestuwde klei en stenen. Op de meeste plekken van het Drents Plateau en de Hondsrug is deze keileemlaag 1 tot 4 meter dik, maar uit boringen blijkt dat bijvoorbeeld bij Steenwijk de laag 20 meter dik is. Eén boring bij Emmen leverde zelfs een keileemlaagdikte op van meer dan 20 meter.

De grond in keileemlaaggebieden kunnen vooral in natte perioden van het jaar verzadigd raken met water. Er blijft dan voor langere tijd op lokale plekken water in de grond staan. Dit verschijnsel uit zich bijvoorbeeld in vennen, waaruit in vroeger tijd de veengebieden zijn ontstaan. Er wordt in deze situatie gesproken van een schijngrondwaterspiegel. Tussen dit schijnbare ‘grondwater’ en het echte grondwater kan zich een droge grondlaag bevinden. Van hoog naar laag neemt de vochtigheid in de bodem toe. Enkele decimeters kunnen een groot verschil tot gevolg hebben. In dergelijke gebieden, vooral in later gebouwde en relatief laaggelegen woonwijken, worden veel kruipruimtes aangetroffen waarin soms zelfs een laag water blijft staan.

Vloerisolatie geschikt voor alle vloeren met kruipruimtes in Emmen

Drowa chips zijn geschikt voor zowel houten- als betonnen vloeren, zolang er maar een kruipruimte onder zit van minimaal zo’n 35 cm. Het is een natuurlijke, dampopen methode die 100% veilig is. Er komen geen schadelijke gassen vrij en er lekken geen verontreinigde stoffen in de bodem. Dankzij de gesloten celstructuur reageert de EPS-vloerisolatie  niet met andere stoffen.
Het is bovendien een zeer duurzame methode. De hoge kwaliteit polystyreen gaat gegarandeerd levenslang mee en is volledig gemaakt van gerecycled materiaal. Drowa is zelf ook weer volledig herbruikbaar en recyclebaar. Daarbij verduurzaamt Drowa uw woning door de constructie en de technische installatie in de kruipruimte te beschermen tegen vocht.

Het EPS-isolatiemateriaal is geschikt voor houten en betonnen vloeren met kruipruimtes. Door te isoleren met de vloerisolatie van Drowa ontstaat er een beter en gezonder leefklimaat in huis. Drowa zorgt er voor dat de lucht in huis droger wordt, dat is Vloerisolatie Emmen. Droge lucht is makkelijker te verwarmen dan vochtige lucht en houdt de warmte ook langer vast.

Drowa is een milieuvriendelijk en duurzaam isolatiemateriaal met tal van voordelen:

 • 100% veilig
 • Milieuvriendelijk (100% gerecycled materiaal en volledig recyclebaar)
 • Verduurzaming van woning
 • Levenslange werking (TNO-bewezen)
 • Besparing tot 5 m3 gas per geïsoleerde m2 per jaar
 • Rc waarde van 3,70 m2 K/W bij een laagdikte van 50 cm
 • Mag worden meegenomen in EPC-berekening voor gunstiger energielabel
 • Oplossing voor veel vochtproblemen in uw woning
 • Gezonder leefatmosfeer
 • Verlaging van de relatieve luchtvochtigheid met 20 tot 40% (afhankelijk van het seizoen)
 • Verhoging wooncomfort
 • Kruipruimte blijft makkelijk toegankelijk (Drowa is makkelijk te verplaatsen)
 • Makkelijk en snel aan te brengen

Bespaar energie in uw woning in Emmen met vloerisolatie van Drowa

Wilt u ook comfortabel wonen in Vloerisolatie Emmen en besparen op uw energierekening? Neem dan contact met ons op of vraag een gratis offerte aan!