Veel kruipruimtes in Utrecht kunnen vocht bevatten. Dit wordt veroorzaakt door de bodemtypes en de grondsoorten in het grootste deel van de provincie Utrecht. Woningen in Utrecht vertonen daarom relatief vaak vochtproblemen. Drowa chips biedt vloerisolatie zonder ingrijpende maatregelen een adequate oplossing.

Vloerisolatie heeft een positief effect op het wooncomfort in Utrecht

Ook in Utrecht kunt u profiteren van de mogelijkheden van Drowa, omdat u ook hier te maken kan hebben met een vochtige kruipruimte. Hierin bieden chips van Drowa uitkomst.
Het westelijke deel van de provincie Utrecht ligt beneden NAP. Het gebied zuidwestelijk van de Vinkeveense Plassen ligt zelfs 5 meter onder NAP. Het oostelijke deel van de provincie ligt meer dan een meter boven NAP. Het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug liggen zelfs tientallen meters boven NAP. In gebieden beneden NAP zal eerder sprake zijn van hoog grondwater. In de laaggelegen polders kan het grondwater nauwelijks naar andere gebieden trekken.  Er is bemaling voor nodig om water uit de laaggelegen gebieden weg te krijgen, wat een taak is van de Waterschappen. Desalniettemin staat het grondwater in Utrecht soms zelfs erg hoog.

Variërend grondwaterpeil

In de stad Utrecht bijvoorbeeld varieert het grondwaterpeil van 10 cm tot 1,3 m onder het maaiveld. En dat zijn gemiddelde waarden. Bij veel regenval stijgt het grondwater ook nog eens. Een maatregel om het grondwaterpeil naar beneden te brengen is het aanbrengen van drainage. Dit gebeurt alleen als dit een duidelijk effect op het grondwaterpeil heeft en als het geen problemen voor de bestaande bebouwing met zich meebrengt. Oude huizen namelijk werden wel gebouwd op palen. Volledig onder water rot hout niet. Maar dat kan wel gebeuren als het grondwaterpeil zakt en de palen droog komen te staan. Als de funderingspalen rotten, kan dat verzakking van de huizen tot gevolg hebben,.

De bodem in de provincie Utrecht bestaat voor het grootste gedeelte uit klei. Klei heeft een fijnere structuur dan zand, is dus dichter van samenstelling en laat moeilijker water door. De waterdoorstroming is bij klei zogezegd traag. In kleigrondgebieden staat het grondwater niet alleen hoger dan in zandgebieden, de grond is ook veel sompiger, zeker in de vochtige tijden van het jaar. Dit heeft ook te maken met de zogenaamde opbollingswerking, waarbij u er van kan uitgaan dat na regenval het grondwater onder en rond uw woning aanmerkelijk hoger zal zijn dan de waterstand van een naburige sloot.

Ofschoon het transport van oppervlaktewater door klei traag verloopt, heeft klei een sterke capillaire werking. Dat betekent dat door de fijne grondstructuur het water makkelijker naar boven wordt gezogen. De klei werkt dus als een soort spons. Op deze manier kan het water wel decimeters boven het feitelijke grondwaterniveau voorkomen.

Samenstelling van de grond

Een groot deel van de provincie Utrecht bestaat uit laagliggende kleigebieden. De combinatie van laag en klei is de reden dat er in de provincie Utrecht veel huizen zijn die een vochtige of zelfs er natte kruipruimte hebben. Meestal betekent dit dat de luchtvochtigheid in huis ook hoog is, deels afhankelijk van de mate van ventileren. Ook zullen funderingsmuren vocht opzuigen, vooral wanneer het een stenen, gemetselde fundering is van oude bakstenen. De capillaire werking van dergelijke funderingen is namelijk groot.

De diagonaal Utrechtse Heuvelrug en 't Gooi  bestaat uit zandgronden. De meest voorkomende soort zandgrond is podzoolgrond. Dat is in Utrecht ook zo. Podzoolgronden zijn in tegenstelling tot duin- en stuifzand dikwijls erg ingeklonken en hebben daarom een geringe waterdoorlatendheid. Na regenval zal het water voornamelijk oppervlakkig worden afgevoerd. Dit kan lokaal onder bepaalde omstandigheden tot flinke wateroverlast leiden. Een verbeterde afvoer en drainage kan hier al flinke verbeteringen tot gevolg hebben.

Een hoge (grond)waterstand is geen bezwaar voor Drowa chips

Een met water verzadigde bodem onder uw woning hoeft geen probleem te zijn. Verticale drainage of mechanische bemaling zijn niet nodig – en vaak niet eens afdoende. Om uw huis droog te houden kunt u eenvoudig een laag Drowa in uw kruipruimte storten. Zelfs als er water in de kruipruimte staat zal Drowa dankzij het benutten van natuurkundige wetten blijven werken.

Drowa houdt het vocht onder zich, waardoor de lucht boven de laag droger wordt. Hierdoor trekt het vocht ook minder via de funderingsmuren omhoog trekken in de woning. De muren kunnen dankzij de drogere lucht ademen. Ze laten het vocht eerder los, voordat het de leefvertrekken bereikt, waarna het vocht als gevolg van natuurkundige principes zal neerslaan op het koudste punt, namelijk de bodem van de kruipruimte.

Vloerisolatie is geschikt voor alle vloeren met kruipruimtes

Drowa is geschikt voor zowel houten- als betonnen vloeren, zolang er maar een kruipruimte onder zit van minimaal zo’n 35 cm. Het is een natuurlijke, dampopen methode die 100% veilig is. Er komen geen schadelijke gassen vrij en er lekken geen verontreinigde stoffen in de bodem. Dankzij de gesloten celstructuur reageert de EPS-vloerisolatie  niet met andere stoffen.
Het is bovendien een zeer duurzame methode. De hoge kwaliteit polystyreen gaat gegarandeerd levenslang mee en is volledig gemaakt van gerecycled materiaal. Drowa is zelf ook weer volledig herbruikbaar en recyclebaar. Daarbij verduurzaamt Drowa uw woning door de constructie en de technische installatie in de kruipruimte te beschermen tegen vocht.

Duurzaamheid met Drowa chips

Veilig en duurzaam wonen terwijl u op de energierekening bespaart doet u dus met het isolatiemateriaal van Drowa. Door de polystyreen chips van Drowa ontstaat er een droge, warmere luchtatmosfeer in uw huis (in plaats van een koude vochtige lucht). Deze droge lucht is sneller opgewarmd en blijft ook langer warm. Niet alleen hoeft de cv-ketel minder hard te werken, droge lucht is ook beter voor de gezondheid. Vooral mensen met gevoelige luchtwegen of reuma kunnen baat hebben bij de positieve effecten van de Drowa chips.

Vloerisolatie binnen enkele uren

Het duurzaam isoleren van houten of betonnen vloeren met de Drowa isolatiemateriaal is binnen enkele uren geregeld. Mocht het in de toekomst nodig zijn, dan kunnen Drowa chips ook weer eenvoudig uit de kruipruimte gehaald worden om in een nieuw huis te worden hergebruikt. Zelfs in kruipruimtes waar water in staat, blijven de chips optimaal werkzaam.

Drowa is:

 • 100% veilig
 • Milieuvriendelijk (100% gerecycled materiaal en volledig recyclebaar)
 • Verduurzaming van woning
 • Levenslange werking
 • Besparing tot 5 m3 gas per geïsoleerde m2 per jaar
 • Rc waarde van 3,70 m2 K/W bij een laagdikte van 50 cm
 • Gunstiger energielabel
 • Oplossing voor veel vochtproblemen in uw woning
 • Gezonder leefatmosfeer
 • Verlaging van de relatieve luchtvochtigheid met 20 tot 40% (afhankelijk van het seizoen)
 • Verhoging wooncomfort
 • Kruipruimte blijft goed toegankelijk (Drowa is makkelijk te verplaatsen)
 • Makkelijk en snel aan te brengen