Verduurzamen doe je samen!

Energiebesparing en duurzaamheid staan hoog op de agenda bij woningcorporaties. Met als gevolg vele extra zonnepanelen, de inzet van warmtepompen en soms zelfs het vervangen van bestaande woningen door nieuwe. En natuurlijk niet te vergeten, meer isoleren. Uiteindelijk moet het corporatiebezit in 2050 geheel energieneutraal zijn.

De verduurzamingsplannen van woningcorporaties té ambitieus? Niet voor Drowa Isolatiechips. Samenwerking met diverse woningcorporaties in het hele land heeft ons de afgelopen 20 jaar veel geleerd. Van die ervaring plukken nieuwe samenwerkingspartners dagelijks de vruchten. 

Lees op Woningcorporaties.nl hoe Drowa samen met Woningcorporaties Nederland helpt verduurzamen. 

https://www.woningcorporaties.nl/nieuws/drowa-verduurzamen-doe-je-samen