Uitslag prijsvraag energiebesparing: Isolatie verdient zich het snelst terug

Isolatie woning is meest rendabele investering

Van alle energiebesparende maatregelen in huis verdient het isoleren van de woning zich  het snelste terug. De meeste bezoekers die meededen aan de prijsvraag bij de Ensoc-stand op de Vakbeurs Energie schatten dit goed in.

Tijdens de vakbeurs Energie 2015 liepen talloze bezoekers langs de Ensoc-stand. Velen stopten even om mee te aan de prijsvraag, waarin werd gevraagd om vijf energiebesparende maatregelen in de juiste volgorde te zetten, van de kortste naar de langste terugverdientijd. Uiteindelijk durfden 210 bezoekers het ook daadwerkelijk aan om hun antwoord in te leveren. Hier zaten slechts vijf goede antwoorden tussen (een score van 2,3%). Wel had het merendeel van de bezoekers goed ingeschat dat isolatie het snelst terugverdient en dat dit bij de zonneboiler het langste duurt.

Welke maatregelen om energie te besparen verdient u het snelste terug?

1. Neem een zonneboiler. Dit kost 3.000 euro en bespaart 80 euro per jaar. De terugverdientijd is uit te rekenen door de 3.000 euro te delen door 80 euro per jaar. Het antwoord is 37,5 jaar.
2. Vervang VR combiketel door HR 107-combiketel. Dit kost 2100 euro en bespaart 270 euro per jaar, waardoor de terugverdientijd uitkomt op 7,8 jaar.
3. Vervang enkel glas door HR++ glas (370 per jaar) (12,7  jaar terugverdienen)
4. Isoleer spouwmuur, dak en verwarmde zolder. Spouwmuurisolatie kost 2900 en bespaart jaarlijks 800 euro, terwijl isoleren van het dak en zolder 6900 euro kost en 1000 euro per jaar bespaart. Opgeteld komt dit neer op 9.800 euro investeren, die met een besparing van 1800 euro per jaar in 5,4 jaar is terug te verdienen.
Het rendement van vloerisolatie is vergelijkbaar met een rente van 8 procent op een spaarrekening. Dit heeft Milieu Centraal berekend met de Standaard Rekenmethode Rendementen. Als er een kruipruimte onder de vloer van de begane grond zit is vloerisolatie bovendien vaak makkelijk te realiseren. Bijkomend voordeel is dat het leefklimaat in de woning na het isoleren van de vloer sterk verbetert. Huiseigenaren die hun vloer laten isoleren, merken dat het huis minder tocht, gelijkmatiger warm is, en dat ze geen last meer hebben van vocht vanuit de kruipruimte.
5. Plaats zonnepanelen op dak. Dit kost gemiddeld 5200 euro, terwijl het jaarlijks 600 euro bespaart. Dit komt neer op een terugverdientijd van 8,7 jaar.

Het juiste antwoord is dus: 4, 2, 5, 3, 1.

Isolatie favoriet
Woningisolatie staat als effectieve energiebesparingsmaatregel ook bovenaan bij Kornelis Blok, hoogleraar energiesysteemanalyse aan de TU Delft. Hij adviseert om te beginnen  maatregelen als driedubbelglas en isolatie van spouwmuren en vloeren voor huizen die dat nu nog niet hebben. Blok geeft toe dat isolatie vaak een heel gedoe is. ‘Het is veel ingewikkelder om je huis te laten isoleren dan om zonnepanelen te plaatsen. Als dat niet je dagelijkse werk is, krijg je het moeilijk voor elkaar.’

[Bron antwoorden prijsvraag: Milieu Centraal ]
* Met winnaars wordt spoedig contact opgenomen voor verdere details.