Kruipruimte isoleren met Drowa kan volgens eisen van de toekomst

Het is niet zeker of de Belastingdienst isolatiewerkzaamheden met een Rc waarde onder de 3,5 m2 K/W in alle gevallen zal honoreren met het 6% tarief van de verlaagde btw regeling.

De VENIN (Vereniging van Erkende Na-isolatiebedrijven in Nederland) sluit niet uit dat de belastinginspecteurs met name bij vloerisolatie de uitzonderingsregels verschillend zullen toepassen. Met Drowa isolatiechips kan echter makkelijk aan de allernieuwste 3,5 m2 K/W norm worden voldaan, zodat de opdrachtgever bij een laagdikte van 50 cm altijd zeker is van de toepassing van het goedkope btw tarief.

De Belastingdienst stelt ondubbelzinnig dat de 6% regeling van toepassing is als aan het Bouwbesluit 2012 is voldaan. Daarin zijn de eisen voor thermische (na-)isolatie verder aangescherpt maar niet waar het verbouwingswerkzaamheden betreft. Het voorschrift van een Rc waarde van 3,5 m2 K/W zijn volgens Artikel 5.6 van het Bouwbesluit bij verbouw geen harde eis, omdat in de praktijk hieraan vaak moeilijk kan worden voldaan. Daarom geldt ook in het nieuwe Bouwbesluit voor een bestaande woning als uitgangspunt de warmteweerstand die vereist werd ten tijde van de bouw van de woning, met een niveau nooit lager dan 1,3 m2 K/W.

Vloerisolatie

Vloeren blijken in de praktijk vrij eenvoudig geïsoleerd te kunnen worden met een waarde van 3,5 m2 K/W, omdat er meestal voldoende ruimte is om dikkere isolatiepakketten aan te brengen. Er wordt om die reden door sommigen gesteld dat er bij bodemisolatie wel aan de R=3,5 m2 K/W norm moet worden voldaan om voor de verlaagde btw regeling in aanmerking te kunnen komen.

Strikt genomen vindt de VENIN het verdedigbaar dat het isoleren van vloeren in bestaande woningen een vorm van ‘verbouw’ is, waardoor met een lagere Rc waarde van 2,5 m2 K/W zou kunnen worden volstaan om van het btw voordeel gebruik te kunnen maken. Echter, of de belastinginspecteur dat ook vindt is nog maar de vraag. ‘Probleem is dat er een groot aantal belastingkantoren in het land zijn en deze verschillende antwoorden kunnen geven’, zo laat de VENIN weten. Om iedere discussie uit te sluiten kan de huizenbezitter daarom beter een offerte vragen voor een isolatiepakket met een Rc-waarde van 3,5 m2 K/W. Zo kan eenvoudig aan de eis van 3,5 m2 K/W worden voldaan door een laag hoogwaardige Drowa aan te laten brengen van 50 cm.