Binnenklimaat bij meer dan derde Nederlandse woningen niet op orde

Ruim een derde (37%) van de Nederlanders woont in een huis waar sprake is van vocht of schimmel, gebrek aan zonlicht, geluidsoverlast of lage temperaturen. Met negatieve gevolgen voor de gezondheid. Dit blijkt uit de Healthy Home Barometer 2022, een jaarlijks onderzoek naar de relatie tussen het leefklimaat in gebouwen en huizen en de gezondheid in opdracht van VELUX GROUP.

Zo’n 15% leeft in een woning waar sprake is van lekkages, vochtige muren en daken of rotte kozijnen en vloeren, wat astma en andere ademhalingsproblemen tot gevolg kan hebben. Een op de tien Nederlanders (11%) met een laag inkomen is niet in staat om het huis voldoende te verwarmen. Te lage leeftemperaturen kunnen leiden tot hart- en vaatziekten en ademhalingsaandoeningen. 

Naast directe baten voor de gezondheid, leidt het verminderen van binnenklimaatrisico’s in Nederland ook tot grote economische voordelen. Zo blijkt dat de vermindering van blootstelling aan vocht of schimmel en een gebrek aan daglicht in woongebouwen maar liefst 2,8 miljard euro oplevert tot 2050 als gevolg van verbeterede gezondheid en productiviteit. Daarnaast levert het 2 miljard euro op aan directe besparingen op zorgkosten. 

Deze cijfers onderstrepen de noodzaak van renovatie en isolatie. Door bij bestaande bouw het binnenklimaat te verbeteren, kunnen voordelen op het gebied van gezondheid en welzijn en verhoogde productiviteit worden behaald. Daarnaast zal het leiden tot energiebesparing en een vermindering van de klimaatimpact en levert het Nederland economische voordelen op.

Bron: RenovatieTotaal