100% Subsidie op aanbrengen Drowa in bevingsgebied (nog tot en met 31 januari 2016)

Huiseigenaren in het aardbevingsgebied in Groningen kunnen dankzij de Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering Woningen tot maximaal 4.000 euro subsidie krijgen voor energiebesparende of –opwekkende maatregelen zoals bodemisolatie. Huiseigenaren bij wie aan de woning aardbevingsgerelateerde schade is vastgesteld van meer dan 1.000 euro kunnen nog tot en met 31 januari 2016 een subsidieaanvraag indienen via het Samenwerkingsverband Noord Nederland.

In de Tweede Kamer is begin februari 2016 een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht te komen met een voorstel voor behoud van de waardevermeerderingsregeling in de oude vorm of een vergelijkbare regeling. Vooralsnog is de regeling met ingang van 1 februari stopgezet. In de subsidiepot zat een bedrag van 125 miljoen euro. Dat bedrag is helemaal opgebruikt.

Het bevingsgebied omvat elf gemeenten, te weten Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Bedum, Winsum, Slochteren, Eemsmond, Ten Boer, De Marne en sinds 9 februari 2015 kunnen ook inwoners van Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer een beroep doen op de subsidie. De regeling wordt uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN). De huizenbezitters kunnen de subsidieaanvraag niet overdragen aan bijvoorbeeld een aannemer; zij moeten de aanvraag zelf indienen.

Behalve dat het huis binnen het bevingsgebied moet staan geldt voor het toekennen van de subsidie geldt minimaal één van de volgende criterea:

-  Er moet voor het desbetreffende huis een schriftelijk advies zijn afgegeven door de NAM om bouwkundig versterkende maatregelen te nemen.

-   De aanvrager moet zelf de eigenaar zijn van de woning waaraan de NAM of het CVW (Centrum Veilig Wonen)  aardbevingsschade van 1.000 euro meer heeft vastgesteld in categorie A of B.

-   De woning moet door de eigenaar(s) zijn gekocht op of na 17 januari 2014.

-   De woningeigenaar(s) hebben een nieuwbouwwoning die op of na 17 januari 2014 is opgeleverd.

Het subsidiebedrag is 100 procent van de subsidiabele kosten tot maximaal 4.000 euro. Voor een gemiddelde eengezinswoning is een relatief klein deel van dat bedrag ruim voldoende om de kruipruimte van een hoog isolerende laag Drowa isolatiechips te voorzien.  Het maximale subsidiebedrag wordt slechts eenmaal verstrekt.

Op de website van SNN (www.snn.eu/waardevermeerdering) staat meer informatie over de voorwaarden. Voor deze Interimregeling Waardevermeerdering geldt een subsidieplafond. Aanvragen worden op basis van volgorde van ontvangst toegekend. De Interimregeling Waardevermeerdering geldt met terugwerkende kracht voor wie vanaf 17 januari 2014 contractuele verplichtingen is aangegaan voor het aanbrengen van Drowa.