Milieuvriendelijk wonen met Drowa

Verduurzaming installatie en constructie

Met Drowa rekent u in één keer af met alle problemen die kunnen ontstaan door een te natte kruipruimte. Drowa bodemisolatie verduurzaamt de vloer van de begane grond en brengt de luchtvochtigheid in huis in balans. Hierdoor zal een houten draagvloer droog blijven waardoor bijvoorbeeld de kans op zwamaantasting nihil wordt. Ook het eroderen van leidingen wordt met Drowa door het terugdringen van de vochtigheid tegengegaan. Drowa zorgt derhalve voor behoud van zowel de constructie als voor verduurzaming van de installatie onder de vloer. Dit scheelt in onderhoud en onderhoudskosten.

Door gebruikmaking van natuurkundige principes fixeert Drowa het condensatiepunt van het vocht in de lucht tussen de bodem van de kruipruimte tot maximaal 15 cm hoogte in de EPS-chipslaag. Daardoor wordt de lucht boven de laag Drowa droger en heeft vocht geen nadelige invloed meer op de kwaliteit van de vloerconstructie van de begane grond en de installatie in de kruipruimte. Ook als u een zeer natte kruipruimte heeft waar (soms) zelfs water in blijft staan blijft de werking van Drowa onverminderd van kracht. Drowa is zeer licht van gewicht en drijft mee op de stijging van het water, waardoor de werkzame laag gehandhaaft blijft. Lees meer over de werking

Eerst oorzaak te natte kruipruimte vaststellen

Als een huis onder de vloer vochtig of zelfs nat is, is het in de eerste plaats nodig de oorzaak van het teveel aan water/vocht vast te stellen. Een vochtige kruipruimte kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld lekkage in de constructie van het huis of in de installatie, geen of onvoldoende ventilatie maar ook door bijvoorbeeld hydrostatische druk van buiten de woning.

Voordat er een afspraak wordt gemaakt om Drowa aan te brengen, inspecteert een van onze technische adviseurs is de situatie bij u onder de vloer. De adviseur brengt de precieze situatie voor u in kaart, waarbij ook de kwaliteit van het leidingwerk, de riolering en de vloerconstructie wordt meegenomen in deze vooropname.

Voordat Drowa wordt aangebracht dienen uiteraard eerst eventuele lekkages te worden verholpen. U kunt dit in overleg met ons laten uitvoeren, de werkzaamheden zelf ter hand nemen of daarvoor een eigen aannemer aanwijzen.

Matige ventilatie is met Drowa geen probleem

Een matige ventilatie is geen probleem als u Drowa laat aanbrengen. Drowa zal juist beter werken als de ventilatie enigszins beperkt wordt. Wel is het belangrijk dat de kruipruimte enigszins geventileerd blijft, dit om het natuurlijke radongas, dat in grondwater zit, af te voeren. Overigens is de ventilatie van uw kruipruimte een wettelijke verplichting als er een gasleiding door uw kruipruimte loopt.

Interesse gekregen in Drowa chips? Neem voor meer informatie, een offerte of een vrijblijvende afspraak gerust contact met ons op.