Ook in Den Bosch zijn nogal wat kruipruimtes te vinden die vochtig of zelfs erg nat zijn. Vooral in de rivierengebieden en het noordwestelijke komen relatief veel woningen voor met vochtproblemen. Drowa chips vloerisolatie biedt zonder ingrijpende maatregelen een adequate oplossing. In de drogere gebieden van de provincie wordt Drowa ook toegepast vanwege de (bewezen) energetische waarden.

Maak uw huis in Den Bosch zo comfortabel mogelijk met Drowa vloerisolatie

Isoleer uw huis in Den Bosch op een duurzame manier met Drowa en bespaar zo energie. Door de begane vloeren te isoleren vergroot u het wooncomfort en is het huis sneller verwarmd met minder energie. Met Drowa wordt uw huis in Den Bosch op een veilig en milieuvriendelijke manier geïsoleerd.

Drowa komt uw wooncomfort in Den Bosch graag vergroten. Het is mogelijk om zowel houten als betonnen vloeren te isoleren. Het is zelfs mogelijk om de kruipruimte te isoleren, ook als hier water in staat. De isolatie is gemaakt van hoogwaardig polystyreen schuimchips die volledig vervaardigd worden uit gerecycled materiaal.

Rivieren en grondwater rondom Den Bosch

De Maas stroomt in Noord-Brabant door een relatief hooggelegen rivierdal (tussen de 20 en 5 meter boven NAP) met langs de oevers afzettingen van lichte rivierklei. Ter hoogte van Cuijk verandert dit beeld en worden de kleiafzettingen breder. Ten noorden van Oss stroomt de Maas door een gebied dat lager ligt dan 5 meter onder NAP. Ten zuiden van de Maas bevindt zich een strook waar de bodem bestaat uit rivierklei, overwegend zware rivierklei. In dikte varieert deze strook van grofweg zo’n 5 tot 20 kilometer breed. Het centrum van Den Bosch bevindt zich op deze bodem van rivierklei. Rivierklei is een slecht waterdoorlatende deklaag, waar bij onvoldoende afwatering in natte tijden van het jaar waterproblemen kunnen ontstaan. In laaggelegen kleigebieden ontstaat bovendien op plekken waar de deklaag doorsneden is (bijvoorbeeld voor het aanbrengen van een kelder), dat er veel druk op het grondwater staat en op deze plek permanente problemen met grondwater kunnen ontstaan. Een hoge waterstand van de rivieren verhoogt ook de grondwaterstand in de omliggen gebieden. In de steden en dorpen in de streek ten zuiden van de Maas zijn daarom relatief veel natte huizen te vinden.

De bodem van Noord-Brabant bestaat voor het grootste deel uit afwisselend podzool- en eerdgronden, die als kwelgebieden dienen voor de in de hoger gelegen streken geïnfiltreerd regenwater. Waar precies grondwater boven komt dan wel regenwater wegzijgt is heel moeilijk te doorgronden maar kan bij wijze van spreken per vierkante meter verschillen.

Drowa Isolatie bespaart meer dan alleen energie in Den Bosch

Het isoleren van de begane vloeren in uw woning in Den Bosch met Drowa isolatiemateriaal heeft meerdere voordelen:

 • 100% veilig
 • Milieuvriendelijk (100% gerecycled materiaal en volledig recyclebaar)
 • Verduurzaming van woning
 • Levenslange werking
 • Besparing tot 5 m3 gas per geïsoleerde m2 per jaar
 • RC waarde van 3,70 m2 K/W bij een laagdikte van 50 cm
 • Gunstiger energielabel
 • Oplossing voor veel vochtproblemen in uw woning
 • Gezonder leefatmosfeer
 • Verlaging van de relatieve luchtvochtigheid met 20 tot 40% (afhankelijk van het seizoen)
 • Verhoging wooncomfort
 • Kruipruimte blijft goed toegankelijk (Drowa is makkelijk te verplaatsen)
 • Makkelijk en snel aan te brengen

Wilt u meer weten over het isoleren van vloeren met Drowa in Den Bosch en omstreken?

Omdat we u graag persoonlijk meer vertellen over de opties voor Drowa in uw woning is het prettig als u daar geheel vrijblijvend contact voor opneemt, of vraag direct een gratis offerte aan.Vloerisolatie? vergroot uw wooncomfort met vloerisolatie