Vloerisolatie Leeuwarden: veilig en milieubewust wonen dankzij Drowa vloerisolatie

Drowa wordt als enige EPS-isolatiechips volledig gemaakt uit hergebruikt materiaal. Dit isolatiemateriaal wordt toegepast onder begane vloeren, zowel van hout of beton. Het isolatiemateriaal wordt los gestort op de bodem van kruipruimtes. Dankzij de gesloten celstructuur reageert het als bodembedekker in de kruipruimte niet met andere stoffen. Er komen geen schadelijke gassen vrij en er lekken geen verontreinigde stoffen in de bodem.

Drowa isolatiemateriaal zorgt voor een altijd geïsoleerde woning - Vloerisolatie Leeuwarden

Het isolatiemateriaal van Drowa gaat gegarandeerd levenslang mee. Bij een verhuizing kunnen de EPS-schelpen eenvoudig uit de kruipruimte worden gezogen en naar een nieuw huis worden meegenomen. Vervolgens kunnen ze in de nieuwe woning worden toegepast als bodemisolatie, zonder dat de krachtige werking van het isolatieproduct verloren gaat. Dat is Vloerisolatie Leeuwarden.

Het isoleren van uw woning in Vries met Drowa isolatiemateriaal is 100% veilig. Omdat de tempex schelpen gemaakt worden van recyclebaar materiaal, levenslang meegaat en omdat de chips kunnen mee verhuizen is het product beslist zeer duurzaam. Daarnaast kent de Drowa ESP-isolatiechips nog vele andere voordelen:

 • Verduurzaming van woning
 • Levenslange werking
 • Besparing tot 5 m3 gas per geïsoleerde m2 per jaar
 • Rc waarde van 3,70 m2 K/W bij een laagdikte van 50 cm
 • Gunstiger energielabel
 • Oplossing voor veel vochtproblemen in uw woning
 • Gezonder leefatmosfeer
 • Verlaging van de relatieve luchtvochtigheid met 20 tot 40% (afhankelijk van het seizoen)
 • Verhoging wooncomfort
 • Kruipruimte blijft goed toegankelijk (Drowa is makkelijk te verplaatsen)
 • Makkelijk en snel aan te brengen

Levenslang veilige EPS isolatie

De EPS-schelpen van Drowa voldoen ruimschoots aan alle eisen die gesteld worden aan bouw- of isolatiemateriaal. Het product gaat levenslang mee. Zowel de isolerende werking als de producteigenschappen zijn op diverse onderdelen onderzocht door TNO. Daarmee is naast de effectieve werking ook de veiligheid van het product gegarandeerd. Verder hebben de wetenschappelijke onderzoeken aangetoond dat Drowa zeer duurzaam is en levenslang mee gaat. Perfect dus voor uw woning in Leeuwarden

Ontstaan luchtvochtigheid in huis

Een belangrijk deel van Friesland bestaat uit laagveen. Dit waren in vroeger tijd veenmoerassen. Een kenmerk van veengebieden is dat hier grondwater aan de oppervlakte komt (kwelwater). Dat komt door water overdruk in andere gebieden, waar het water (deels) gekeerd wordt door dichte kleilagen die oude zandlagen bedekken. De laagveengebieden zijn door de eeuwen heen ingeklonken, daardoor nog lager komen te liggen en kunnen alleen droog blijven door bemaling.

De grond in keileemlaaggebieden kunnen vooral in natte perioden van het jaar verzadigd raken met water. In dergelijke gebieden worden relatief veel kruipruimtes aangetroffen waarin soms zelfs een laag water blijft staan.

Door opbollingswerking, hoge grondwaterstand of kwelwater en keileem zal de bodem van de kruipruimte soms erg vochtig kunnen zijn en mogelijk zelfs nat. Meestal betekent dit dat de luchtvochtigheid in huis ook hoog is, deels afhankelijk van de mate van ventileren. Ook zullen funderingsmuren vocht opzuigen, vooral wanneer het een stenen, gemetselde fundering is van oude bakstenen. De capillaire werking van dergelijke funderingen is namelijk groot.

Met Drowa kiest u voor zekerheid, krijgt u waar voor uw geld en kunt u zo lang de woning blijft bestaan genieten van een verhoogd wooncomfort in een warmer huis in Leeuwarden. Interesse gekregen om ook uw vloer te isoleren met Drowa? Neem dan geheel vrijblijvend contact op, of vraag een gratis offerte aan. Samen met u proberen wij uw woning zo optimaal mogelijk te isoleren.

Vloerisolatie? vergroot uw wooncomfort met vloerisolatie