Vocht in huis verdwijnt dankzij Drowa

Vocht in huis is vervelend. Het vermindert het wooncomfort, veroorzaakt lelijke plekken en schade. Dit leidt tot een soms aanzienlijke waardevermindering van uw woning. Op lange termijn kan het vanwege schimmelvorming zelfs slecht zijn voor uw gezondheid.

Oorzaken vochtig huis

Een (te) vochtig huis kan verschillende oorzaken hebben:

  • Condensatie
  • Optrekkend vocht
  • Vochtdoorslag
  • Lekkage
  • Bouwvocht

Condensatie
Via de ademhaling en de huid verliest een mens wel 1,5 liter vocht per dag. Douchen, koken en kamerplanten brengen samen ook veel vocht in de atmosfeer. Een gemiddeld huishouden produceert ongeveer 20 liter water per dag. Als het huis daarbij gebouwd is op een natte ondergrond, bijvoorbeeld op een plaats met een hoge grondwaterstand zal er bovendien veel vocht uit de bodem verdampen.

Al dit vocht in de lucht zal condenseren als het in aanraking komt met koude constructiedelen. Dit komt door het natuurkundige principe van de relatieve luchtvochtigheid. Als lucht afkoelt, krimpt namelijk het volume, waardoor de watermoleculen dichter op elkaar komen te zitten. De lucht raakt verzadigd en op een gegeven moment kan de krimpende lucht de hoeveelheid watermoleculen niet meer bevatten en condenseert de damp tot vloeibaar water. De watermoleculen zullen neerslaan op muren, beglazing, vloeren en plafonds. Constructiedelen die vocht kunnen opnemen (muren, hout) zullen constant vochtig blijven waardoor schimmels ontstaan.

Het is belangrijk om goed te ventileren. Ramen per dag 10 tot 15 minuten openzetten is meestal voldoende om het huis te verluchten. Na het douchen kan de badkamer een kwartier tot een half uur worden geventileerd middels een openstaand raam. Ook met het aanbrengen van ventilatieroosters of een mechanisch ventilatiesysteem kan vochtige lucht effectief worden afgevoerd.

Optrekkend vocht
Optrekkend vocht is vocht dat uit de grond via de constructie omhoog trekt. Vooral oudere woningen hebben hier last van. De gebruikte materialen zijn vaak poreus. Vooral op plekken waar de grondwaterstand hoog is zorgt optrekkend vocht voor een te vochtige woning. Met name polderstreken en voormalige moerasgebieden hebben last van hoge grondwaterstanden.

Vochtdoorslag
Doorslaand vocht is regenwater dat van buiten door de muren dringt. Vooral oudere woningen hebben hier last van, omdat steenmaterialen met de jaren poreus worden en de voegen uitslijten.

Lekkage en bouwvocht
Lekkage en bouwvocht zijn andere oorzaken van teveel vocht in huis. Een lekkende dakgoot kan bijvoorbeeld de oorzaak zijn van vochtdoorslag bij een muur. Een lekkende riolering kan de oorzaak zijn van een natte kruipruimte. Vóór het nemen van isolerende maatregelen dient daarom ook de aanwezige installatie en constructie geïnspecteerd te worden.

Een nieuw gebouwd huis heeft nog veel vocht in de constructie zitten. Het kan tot wel twee jaar duren voordat al dit vocht uitgewasemd is.

Zowel bij oude als nieuwe huizen

Oudere woningen hebben meer last van doorslaand vocht en optrekkend vocht uit de grond. Vooral halfsteens muren zullen eerder doorslaan. Nieuwe huizen hebben evenveel last van hoge grondwaterstanden als oude woningen. Een hoge grondwaterstand is in Nederland de belangrijkste oorzaak van een te hoge luchtvochtigheid in huis.

Vocht oplossen

Drowa biedt de ideale oplossing voor vochtprobleem die ontstaan in de kruipruimte. Dankzij de bewezen werking van Drowa chips wordt de kruipruimte en daarmee de rest van het huis droger.

Ook als er in uw kruipruimte (regelmatig) een laagje water staat lost Drowa uw vochtproblemen op. Onze bodemisolatie is licht en blijven drijven. De werkzame laag die het water onder zicht houdt blijft daardoor altijd even dik. Drowa chips zorgt er zodoende voor dat ook onder heel natte omstandigheden de draagvloer niet aangetast.

Interesse gekregen in de EPS-chips van Drowa? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.