Vloerisolatie in Groningen

Veel kruipruimtes in de provincie Groningen zijn vochtig of zelfs zeer nat. Dit is te herleiden naar de bodemtypes en de grondsoorten in het grootste deel van Groningen. Bovendien ligt Groningen laag, gemiddeld rond NAP. Woningen in Groningen vertonen daarom relatief vaak vochtproblemen. Drowa chips vloerisolatie biedt zonder ingrijpende maatregelen een adequate oplossing.

Vloer isoleren met Drowa bevordert het wooncomfort in Groningen

Afgezien van de streek Westerwolde ligt de bodem van Groningen goeddeels rond NAP. Ten westen van de stad Groningen maar vooral richting oosten (tot aan de Eems en Dollard) ligt de provincie onder NAP. Het bodemtype boven grofweg de lijn Lauwersmeer-Groningen-Winschoten bestaat uit kleigebied, in het noordoostelijk deel afgezet op veen. In het zuidoostelijke deel van de provincie bestaat de bodem uit zandgronden, die vrij zijn komen te liggen door de ontvening. Afgezien van de bosgebieden van Westerwolde liggen deze zandgronden laag.

In gebieden beneden NAP zal eerder sprake zijn van hoog grondwater. Er is bemaling voor nodig om water uit de laaggelegen gebieden weg te krijgen, wat een taak is van de Waterschappen. De waterbemaling wordt afgesteld op de hoofdfunctie die een gebied toegewezen heeft gekregen. Akkerlandgebieden hebben drogere grond nodig dan weidegronden. Groningen heeft veel akkerbouw, om welke reden de grondwaterstand relatief laag wordt gehouden. Gebieden met de hoofdfunctie wonen hebben ongeveer dezelfde grondwaterpeilstanden als akkerbouwgebieden.

Groningse bodemsamenstelling

De Groningse bodem bestaat voor een groot deel uit klei. Klei heeft een fijnere structuur dan zand, is dus dichter van samenstelling en laat moeilijker water door. De waterdoorstroming is bij klei zogezegd traag. In de kleigrondgebieden is de grond daarom veel sompiger, zeker in de vochtige tijden van het jaar. Dit heeft deels ook te maken met de zogenaamde opbollingswerking, waarbij u er van kan uitgaan dat na regenval het grondwater onder en rond uw woning aanmerkelijk hoger zal zijn dan de waterstand van een naburige sloot. In de laaggelegen zuidelijker zandstreken zal dit probleem minder groot zijn.

Ofschoon het transport van oppervlaktewater door klei traag verloopt, heeft klei een sterke capillaire werking. Dat betekent dat door de fijne grondstructuur het water makkelijker naar boven wordt gezogen. De klei werkt dus als een soort spons. Op deze manier kan het water wel decimeters boven het feitelijke grondwaterniveau voorkomen.

Verschillende soorten bodems

Het noordelijke deel van de provincie wordt getypeerd als wierdenlandschap. Veel steden en dorpen zijn gebouwd op grote, vaak vele meters hoge woonheuvels. Dat betreft dan wel de oude dorps- en stadskernen. Het grondwater onder de huizen op de terpen zal soms vele meters onder NAP liggen. De latere uitbreidingen, met name van na de Tweede Wereldoorlog, zijn rondom de terpen gebouwd en zullen eerder vochtproblemen kennen.

Het zuidoostelijke deel van Groningen bestaat uit voormalige laagveengebieden. Dit waren in vroeger tijd veenmoerassen. Een kenmerk van veengebieden is dat hier grondwater aan de oppervlakte komt (kwelwater). Dat komt door water overdruk in andere gebieden, waar het water (deels) gekeerd wordt door dichte kleilagen die oude grondlagen bedekken.

Door een combinatie van opbollingswerking, hoge grondwaterstand of kwelwater zal de bodem van de kruipruimte van woningen in Groningen soms erg vochtig kunnen zijn en mogelijk zelfs nat. Meestal heeft dit tot gevolg dat de luchtvochtigheid in huis ook hoog is, deels afhankelijk van de mate van ventileren. Ook zullen funderingsmuren vocht opzuigen, vooral wanneer het een stenen, gemetselde fundering is van oude bakstenen. De capillaire werking van dergelijke funderingen is namelijk groot.

Hoge (grond)waterstand geen probleem met Drowa

Een met water verzadigde bodem onder uw woning hoeft geen probleem te zijn. Verticale drainage of mechanische bemaling zijn niet nodig - en vaak niet eens afdoende. Om uw huis droog te houden kunt u eenvoudig een laag Drowa in uw kruipruimte storten. Zelfs als er water in de kruipruimte staat zal Drowa dankzij het benutten van natuurkundige wetten blijven werken.

Drowa houdt het vocht onder zich, waardoor de lucht boven de laag droger wordt. Hierdoor trekt het vocht ook niet meer via de funderingsmuren verder omhoog in de woning. De muren kunnen dankzij de drogere lucht ademen. Ze laten het vocht eerder los, waarna het vocht als gevolg van natuurkundige principes zal neerslaan op het koudste punt, namelijk de bodem van de kruipruimte.

Vloerisolatie is geschikt voor alle vloeren met kruipruimtes in Groningen

Drowa is geschikt voor zowel houten- als betonnen vloeren, zolang er maar een kruipruimte onder zit van minimaal zo'n 35 cm. Het is een natuurlijke, dampopen methode die 100% veilig is. Er komen geen schadelijke gassen vrij en er lekken geen verontreinigde stoffen in de bodem. Dankzij de gesloten celstructuur reageert de EPS-vloerisolatie  niet met andere stoffen.
Het is bovendien een zeer duurzame methode. De hoge kwaliteit polystyreen gaat gegarandeerd levenslang mee en is volledig gemaakt van gerecycled materiaal. Drowa is zelf ook weer volledig herbruikbaar en recyclebaar. Daarbij verduurzaamt Drowa uw woning door de constructie en de technische installatie in de kruipruimte te beschermen tegen vocht.

Ook uw gezondheid heeft baat bij Drowa Chips

Veilig en duurzaam wonen terwijl u op de energierekening bespaart doet u dus met het isolatiemateriaal van Drowa. Door de polystyreen chips van Drowa ontstaat er een droge, warmere luchtatmosfeer in uw huis (in plaats van een koude vochtige lucht). Deze droge lucht is sneller opgewarmd en blijft ook langer warm. Niet alleen hoeft de cv-ketel minder hard te werken, droge lucht is ook beter voor de gezondheid. Vooral mensen met gevoelige luchtwegen of reuma kunnen baat hebben bij de positieve effecten van de Drowa chips.

Werkwijze Drowa isolatie

Het duurzaam isoleren van houten of betonnen vloeren met de Drowa isolatiemateriaal is  binnen enkele uren gefixt. En mocht het in de toekomst nodig zijn, dan kunnen de Drowa chips er ook weer eenvoudig uit de kruipruimte gehaald worden om in een nieuw huis in Groningen of elders te worden hergebruikt. Zelfs in kruipruimtes waar water in staat, blijven de chips optimaal werkzaam. Het isolatiemateriaal biedt dus voor de bewoners in Groningen volop voordelen.

Drowa is:

 • 100% veilig
 • Milieuvriendelijk (100% gerecycled materiaal en volledig recyclebaar)
 • Verduurzaming van woning
 • Levenslange werking
 • Besparing tot 5 m3 gas per geïsoleerde m2 per jaar
 • Rc waarde van 3,70 m2 K/W bij een laagdikte van 50 cm
 • Gunstiger energielabel
 • Oplossing voor veel vochtproblemen in uw woning
 • Gezonder leefatmosfeer
 • Verlaging van de relatieve luchtvochtigheid met 20 tot 40% (afhankelijk van het seizoen)
 • Verhoging wooncomfort
 • Kruipruimte blijft goed toegankelijk (Drowa is makkelijk te verplaatsen)
 • Makkelijk en snel aan te brengen

Maak uw woning in Groningen comfortabeler en bespaar energie met vloerisolatie van Drowa

Neem gerust contact met ons op. Dit kan telefonisch of per e-mail. Of vraag een gratis offerte aan.

Vloerisolatie? vergroot uw wooncomfort met vloerisolatie