Milieuvriendelijk wonen met Drowa

Veelgestelde vragen


Bij welke vloersoorten kan Drowa worden toegepast?

Drowa is bij zowel houten vloeren als bij betonnen vloeren een effectief isolatieproduct. In de praktijk blijkt de werking van Drowa bij een houten begane grondvloer wat sneller merkbaar te zijn dan bij een betonnen begane grondvloer. De thermische geleidbaarheid van hout is namelijk kleiner dan die van beton, ofwel het warmtedoorgangscoëfficiënt van beton is van zichzelf groter dan dat van hout.


Blijft de kruipruimte wel toegankelijk met Drowa?

Hoewel er een laag materiaal in de kruipruimte komt te liggen, blijft deze toegankelijk voor werkzaamheden. U kunt gewoon door het materiaal heen ‘waden’ om waar nodig werkzaamheden uit te voeren. Dit is wel afhankelijk van de hoogte van de kruipruimte. Wanneer deze bijvoorbeeld maar 40 cm hoog is en er ligt een laag Drowa van 35 cm in, dan is de ruimte om het materiaal te verplaatsen klein. Eventueel kan tijdelijk een deel van het materiaal verwijderd worden om meer ruimte te krijgen. Dit kan onder andere nodig zijn wanneer u zicht op eventuele lekkages wilt krijgen. De EPS-schelpen zijn licht en kunnen boven de grond makkelijk bewaard worden in grote zakken.


Hoe lang gaat Drowa mee en blijft het werken?

Drowa gaat onder normale omstandigheden in een kruipruimte een leven lang mee. Polystyreen is ongevoelig voor vocht en schimmels en behoudt z’n structuur. Aangezien het product inmiddels 15 jaar in de praktijk wordt toegepast kan er juridisch-technisch gezien niet langer garantie worden gegeven, maar u kunt er gerust vanuit gaan dat Drowa u zal overleven.


Hoe werkt de methode van Drowa precies?

Drowa maakt gebruik van een natuurkundig principe, namelijk dat vocht altijd het koudste punt opzoekt. Ten opzichte van de verwarmde leefvertrekken is dat in een woning de bodem van de kruipruimte. Bij een temperatuurverschil boven en onder de vloer van minimaal 3ºC, zal het vocht op de bodem van de kruipruimte naar boven verdampen. Door een laag Drowa aan te brengen kan het aanwezige vocht wel door de laag naar beneden condenseren maar niet meer omhoog verdampen. Hierdoor wordt het klimaat in de kruipruimte en daarmee ook in de woning droger. Het gevolg is dat de woning met minder energie beter verwarmd kan worden en het leefklimaat comfortabeler aanvoelt.


Hoeveel bespaar ik jaarlijks met Drowa?

De mate waarmee u energie bespaart met Drowa is vooral afhankelijk van de persoonlijke verbruiksgewoonten. Verder spelen klimatologische omstandigheden uiteraard een belangrijke rol. Een koude, lange winter heeft vanzelfsprekend een negatieve invloed op uw energieverbruik. Wanneer u in verhouding al weinig energie verbruikte zal uw besparing na het treffen van isolatiemaatregelen kleiner zijn. Als u andersom voor het warm houden van uw huis meer energie dan gemiddeld verbruikt, zal uw besparing juist groter zal zijn. Gemiddeld kunt u bij het toepassen van Drowa rekenen op een besparing van 4 kubieke meter gas per geïsoleerde vierkante meter per jaar.


In welk land wordt Drowa geproduceerd?

Drowa wordt voor 90% gemaakt in een fabriek in Nederland. Tijdens de wintermaanden kan het gebeuren dat een klein deel van het volume geproduceerd wordt in Duitsland en/of Frankrijk. Bij de productie in het buitenland gelden tijdens het productieproces dezelfde strenge eisen als voor de productie in Nederland.


Is het mogelijk om een deel van de vloer te isoleren met Drowa?

Nee, in principe is het deels isoleren van een vloer niet aan te raden. Als gevolg van natuurwetenschappelijke principes zoals relatieve luchtvochtigheid en waterdampdiffusie zal het vocht vanaf de ongeïsoleerde gedeelten gewoon verdampen en zich door de luchtlaag verspreiden, ook waar de tempexschelpen op de bodem liggen.

Bij onvolledige isolatie zal het ongeïsoleerde deel relatief kouder worden, waardoor er mogelijk zelfs meer vocht naar dit deel van de vloer zal migreren. De kans bestaat dat er op die plekken vochtproblemen ontstaan die er voorheen niet waren.

Als er op bepaalde stukken geen ruimte onder een vloer zit, zoals bijvoorbeeld een betonnen vloer die bovenop de ondergrond is gestort, heeft het isoleren van de rest van de vloer geen nadelige gevolgen.


Kan Drowa ongezien worden aangebracht via bijvoorbeeld ventilatieroosters?

Het is niet aan te raden een kruipruimte zonder visuele controle te isoleren. Hoewel de hiervoor beschikbare technieken steeds beter worden, is het op dit moment niet volledig te garanderen dat de werkzaamheden ongezien perfect kunnen worden uitgevoerd.

Drowa wordt aangebracht door specialisten die in veel gevallen een adequate oplossing kunnen bedenken. Bij moeilijk toegankelijke situaties brengen zij de mogelijkheden vooraf goed in kaart. Vaak blijken er nog andere opties te zijn waarmee Drowa op de juiste wijze over de grond van de kruipruimte kan worden verdeeld.


Moeten er (extra) ventilatieroosters worden aangebracht bij het toepassen van Drowa?

Bij toepassing van Drowa zal het klimaat van de luchtlaag tussen het materiaal en de onderzijde van de vloer droger worden, waardoor extra ventilatie alleen maar een negatieve invloed heeft op de werking.

Bij andere soorten vloerisolatie, waarbij er materiaal tegen de onderzijde van de vloer wordt aangebracht, zal de kierdichtheid van de vloerconstructie verbeteren. Hierdoor kan mogelijk het luchtklimaat in de kruipruimte natter kan worden. In dergelijke situaties is het vaak wel wenselijk de ventilatie te verbeteren.


Van welk materiaal wordt Drowa gemaakt?

Drowa wordt gemaakt van polystyreen (EPS), ook wel piepschuim of tempex genoemd. De officiële naam van het materiaal is polystyreenschuim chips. Door het polystyreen met warmte te laten expanderen (uitzetten) ontstaat er een luchtig materiaal.

Het polystyreenmateriaal van Drowa is van hoogwaardige kwaliteit door de gesloten molecuulstructuur, waardoor het onder normale omstandigheden niet reageert met andere stoffen in de omgeving. De EPS-chips van het merk Drowa hebben daarom een duurzame, levenslange isolerende werking.
De tempex die voor Drowa wordt gebruikt is van SE-kwaliteit. SE staat voor Schwer Entflambar, wat betekent: slecht brandbaar.


Van welke grondstof wordt polystyreen gemaakt?

De grondstof van polystyreen (EPS) is aardolie, zoals bij veel van de andere in Nederland toegepaste isolatiematerialen ook het geval is. Wat Drowa uniek maakt is dat het als enige na-isolatieproduct in Nederland volledig wordt geproduceerd uit 100% recyclemateriaal. Het hergebruikte polystyreen is veelal restmateriaal of zijn misbaksels uit andere fabrieken.

Ten opzichte van andere synthetische isolatiematerialen scoort polystyreen bij alle criterea het hoogst op de Ladder van Lansink, een standaard op het gebied van milieuvriendelijk afvalbeheer in Nederland. Omdat Drowa precies op maat wordt geleverd is er bovendien geen sprake van restafval, wat bovendien mee bijdraagt aan de relatief lage prijs van het product.

Ten opzichte van natuurlijke materialen heeft Drowa tevens als groot voordeel dat er geen grondstoffen aan het ecologisch systeem onttrokken hoeven te worden. De productie van EPS kost daarbij relatief weinig energie. De ecologische voetafdruk van Drowa is daarom minimaal.


Waaraan kan ik zien dat ik ook daadwerkelijk Drowa geleverd heb gekregen?

Drowa is te herkennen aan de unieke 8-vormige chips en is crème van kleur. Helaas pretenderen diverse bedrijven Drowa te kunnen leveren terwijl ze bij de uitvoering een andere polystyreenschuim chip gebruiken. Mocht u twijfelen aan de echtheid van de bij u aangebrachte isolatiechips, dan kunt u dit kenbaar maken via drowa.nl.


Waarom beschikt Drowa niet over een KOMO-procescertificaat?

Om in aanmerking te komen voor KOMO-certificering moeten er een nationale BRL (BeoordelingsRichtLijn) en een URL (UitvoeringsRichtLijn) zijn opgesteld door de Commissie van Deskundigen Na-Isolatie. Voor bodemisolatie, waar Drowa officieel onder valt, bestaat geen BRL en URL. Drowa wordt echter middels de Erkenningsregeling van de VENIN (Vereniging van Erkende Na-Isolatiebedrijven in Nederland) gecontroleerd door het onafhankelijke instituut IKOB-BKB. Dit is hetzelfde instituut dat ook de producten met een KOMO-procescertificaat controleert.


Waarom werkt Drowa beter en sneller dan andere isolatiechips?

Drowa is de enige polystyreenschuim chips met een gesloten en gladde (cel)structuur. Hierdoor en dankzij de unieke 8-vorm van het materiaal, kan vocht en water veel makkelijker door de isolatielaag naar de bodem condenseren. De snelheid van dit proces heeft een positieve invloed op de luchtvochtigheid van de luchtlaag tussen de schuimchips en de onderzijde van de draagvloer. Lees meer over de specificaties van Drowa


Wat is het verschil tussen Drowa en andere isolatiechips?

Alle polystyreenschuim chips die als na-isolatie worden toegepast hebben in grote lijnen dezelfde werking, isolatiewaarde en kenmerken. Alleen Drowa wordt geproduceerd uit 100% gerecycled materiaal en bezit daarnaast alle certificaten, rapportages en verklaringen die op isolatiematerialen van toepassing zijn. Drowa heeft een gesloten celstructuur en gaat levenslang mee, zonder verlies van de krachtige werking.


Wat zijn de resultaten van Drowa bij een heteluchtverwarmingssysteem?

Ook bij heteluchtverwarmingssystemen werkt Drowa goed. Het extra rendement ligt gemiddeld 20% hoger dan in een ongeïsoleerde situatie. Wel is het belangrijk om extra voorzorgsmaatregelen te treffen wanneer het om een open retoursysteem gaat. Bij de inlaat van het systeem wordt er gaas over de laag Drowa gespannen zodat het systeem geen materiaal kan opnemen bij het aanzuigen van lucht uit de kruipruimte.


Werkt de methode van Drowa wel bij een geventileerde kruipruimte?

Bij het bepalen van de isolatiewaarde van Drowa is er rekening gehouden met een geventileerde luchtlaag tussen het isolatiemateriaal en de onderzijde van de vloer. In de praktijk komt het zelden voor dat de aanwezige ventilatie gelijk of groter is dan de waarde die is meegenomen in de berekening. Met andere woorden: in de praktijk zal de isolatiewaarde van Drowa vrijwel altijd hoger liggen dan de waarde die uit de berekening naar voren komt.


Werkt Drowa ook wanneer er regelmatig water in de kruipruimte staat?

Eén van de grootste voordelen van Drowa in het algemeen en in het bijzonder ten opzichte van producten zoals natuurschelpen, kleikorrels en zand is dat het altijd blijft drijven. Het soortelijk gewicht van een laag Drowa chips is zo gering dat de hele laag (ongeacht de dikte) blijft drijven op het aanwezige (grond)water. Het polystyreenschuim neemt geen vocht op en zal dus ook niet zinken. Zodoende blijven de de werkzame principes ook gelden onder natte omstandigheden en kunnen wij de isolatiewaarde van Drowa ook bij een laag water in de kruipruimte garanderen. De onderzijde van uw vloer blijft dus droog als er water op de bodem van uw kruipruimte staat .


Wie heeft de isolatiewaarde(n) van Drowa bepaald?

De isolatiewaarde(n) van Drowa zijn door TNO berekend middels de rekenmethode van de landelijk vastgelegde norm NPR 2068. De resultaten uit de rapportages van TNO zijn op hun beurt weer gecontroleerd door de ISSO (onafhankelijke stichting Instituut voor Studie en Stimulering van Onderzoek op het gebied van gebouwinstallaties, opgericht in 1974) . Het product is derhalve opgenomen met een gecontroleerde kwaliteitsverklaring in de databank van de ISSO. Hiermee voldoet het merk Drowa officieel aan alle eisen om te mogen worden meegenomen in de berekening van de isolatiewaarde(n), voor bijvoorbeeld een geldige EPA-verklaring.


Zijn er constructierisico’s verbonden aan het toepassen van Drowa?

Omdat Drowa los in de kruipruimte wordt aangebracht en niet wordt samengevoegd met de constructie, is er geen enkel constructierisico te verwachten door het toepassen van het materiaal. De hoogwaardige EPS-schelpen zijn bijzonder licht van gewicht (4 kg/m2) en gaan geen chemische processen aan met materialen in de omgeving. Lees meer over de technische eigenschappen van Drowa


Zijn er gezondheidsrisico’s verbonden aan het toepassen van Drowa?

Drowa wordt voor 100% geproduceerd uit gerecycled schoon polystyreen. Er zijn aan dit isolatieproduct geen gezondheidsrisico’s verbonden, niet bij de productie en ook niet bij het aanbrengen van het materiaal.  Het komt soms voor dat een bewoner tijdens de aflevering van Drowa iets ruikt. Dit is het anti-staticum dat wordt gebruikt bij de productie van Drowa. Deze stof is niet gevaarlijk of anderszins nadelig voor mensen, dieren en planten.