Milieuvriendelijk wonen met Drowa

Subsidiepot Energiebesparing Eigen Huis uitgeput

Het subsidiebudget van de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis is helemaal op. Dat heeft uitvoeringsinstantie RVO eind april 2017 gemeld.

Ook het laatste beschikbare budget voor eigenaar-bewoners is inmiddels uitgeput. Dit laatste budget van € 500.000 wordt binnenkort nog gepubliceerd in de Staatscourant, maar de RVO heeft meer aanvragen ontvangen dan er aan budget beschikbaar komt. In totaal was er een subsidiebedrag beschikbaar van € 44.275.000.

Uiterlijk eind juli geeft de RVO uitsluitsel over aanvragen die in april ontvangen zijn. Aanvragers bepalen zelf of zij hun gekozen maatregelen alvast laten uitvoeren, of toch eerst wachten op een positieve of negatieve beschikking van de subsidie.

 

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis binnen nu en 4 weken op

Het subsidiebudget van de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis is binnen nu en vier weken uitgeput, zo verwacht uitvoeringsinstantie RVO. Eigenaar-bewoners kunnen nog wel een aanvraag indienen.

Wie een aanvraag heeft ingediend, kan zelf bepalen of hij de maatregelen alvast laat uitvoeren of eerst wacht op de beschikking van de subsidie.

RVO.nl laat meer aanvragen toe dan er aan subsidiebudget kan worden verstrekt. De uitvoeringsinstantie houdt er namelijk rekening mee dat er bij de behandeling ook nog subsidieaanvragen zullen afvallen. Wanneer het aanvraagvolume is bereikt sluit de RVO de regeling voor aanvragen. Wachten op een nieuwe regeling heeft weinig zin, want daar zijn momenteel geen plannen voor. Vraag daarom snel een offerte aan voor Drowa vloerisolatie.

Om de subsidieaanvraag te doen moeten er minimaal twee verschillende energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd.

Wanneer een aanvraag niet volledig of correct is, krijgt de aanvrager hierover bericht. Dient een aanvrager deze aanvraag vernieuwd en compleet in, dan komt deze achteraan in de behandeling te liggen. Opnieuw ingevulde aanvragen lopen dan grotere kans dat de subsidiepot dan al leeg is.
De RVO heeft wettelijk 13 weken de tijd om een besluit te nemen over een subsidieaanvraag. De uitvoeringsinstantie heeft echter extra capaciteit ingezet om de aanvragen te verwerken en hoopt zo sneller duidelijkheid te verschaffen aan aanvragers.

Nog wel budget voor VvE’s

Voor Vereniging van Eigenaren (VvE) is er een apart subsidiebudget waar nog voldoende geld beschikbaar is.

Tweederde Nederlanders schat energiebesparing te laag in

Veel mensen kunnen geen inschatting maken van wat isolatie kost en 60 tot 70% schat te laag in wat het oplevert. Dit blijkt uit een enquête die de Rijksoverheid heeft gedaan. Momenteel voert de overheid campagne om daarmee huiseigenaren te stimuleren hun vloer, dak, gevel, spouwmuur of ramen te isoleren.

Slechts een kwart van de ondervraagden weet dat er een subsidie bestaat voor energiebesparende maatregelen. Uit de enquête blijkt wel dat de helft van de ondervraagden (zeer) geïnteresseerd is in energiebesparende maatregelen. Verder blijkt dat veel mensen (71%) op de hoogte zijn van de verschillende mogelijkheden om een woning te isoleren. Ruim 70% geeft aan het ook (zeer) belangrijk te vinden dat de overheid energiebesparing stimuleert.

De slogan van de campagne is Energie Besparen Doe Je Nu. Om de energiebesparing in de huizensector verder te stimuleren zijn er momenteel diverse subsidies. Naast de Wet Energieprestatie Vergoeding die verhuurders krijgen als ze hun woningen verduurzamen, kunnen huiseigenaren die in hun eigen huis energiebesparende maatregelen nemen sinds 15 september ook subsidie krijgen. Met de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis is in totaal ruim 60 miljoen euro beschikbaar.

Isoleren veel voordeliger dan sparen

Isoleren is voordeliger dan geld op de bank zetten. Dat meldde het Ministerie van Binnenlandse Zaken maandag 17 oktober bij de start van de campagne Energie Besparen Doe Je Nu. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen geen idee hebben wat isolatie kost en 60 tot 70% schat te laag in wat het oplevert. In de praktijk blijkt dat de kosten vaak lager en de opbrengsten hoger dan gedacht. Met de campagne Isoleren Doe Je Nu wil de overheid huiseigenaren hiervan bewuster te maken.

De campagne richt zich op de 1 tot 1,5 miljoen huiseigenaren in een woning met energielabel C of slechter. Deze huiseigenaren overwegen energiebesparende maatregelen, maar hebben ze nog niet genomen omdat ze opzien tegen de kosten, de rompslomp of de rommel. Ze kunnen met de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis een bijdrage krijgen van 20 procent van de investeringskosten, als ze tenminste twee isolatiemaatregelen tegelijk nemen. De campagne richt zich op zowel eigenaar-bewoners als verenigingen van eigenaren (VvE’s).

Rekenvoorbeelden

Gemiddeld levert vloer-, dak- of muurisolatie een jaarlijkse kostenbesparing op van tussen de 7 en 20 procent ten opzichte van de investering. Het isoleren van het dak van een gemiddeld rijtjeshuis bespaart 500 euro per jaar aan stookkosten. De investering is 4000 euro. Investeren in dakisolatie is daarmee net zo gunstig als een rente van 12,5% op een spaarrekening. Bovendien is het huis in de zomer koeler. In een gemiddelde hoekwoning kost vloerisolatie eenmalig 1600 euro. De besparing per jaar is 180 euro. Het rendement is vergelijkbaar met een spaarrente van 11,25%, plus warmere voeten en minder tocht en vocht in huis, althans met Drowa vloerisolatie.

De campagne Isoleren Doe Je Nu is een initiatief van het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), voorlichtingsorganisatie MilieuCentraal en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). In eerste instantie richt de campagne zich op isolatie van dak, vloer, gevel, spouwmuur of ramen.

Subsidie voor energiebesparing in eigen huis

Woningeigenaren die in hun eigen huis of appartement energiebesparende maatregelen gaan nemen, kunnen daarvoor van 15 september 2016 tot en met 31 december 2018 subsidie aanvragen. De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis stimuleert energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector. Particuliere woning- en appartementseigenaren en verenigingen van eigenaren (vve’s) kunnen gebruik maken van de regeling.

De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis ontvangt u als u minimaal twee energiebesparende maatregelen neemt. Daarnaast ontvangt u subsidie als u advies inwint. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) behandelt de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. In de eerste ronde is € 20,5 miljoen euro beschikbaar. Deze eerste ronde loopt van 15 september (09.00 uur) tot 1 maart 2017.

Energiebesparende maatregelen

U kunt kiezen uit isolatie van dak, gevel, spouwmuur, vloer/bodem en het aanbrengen van hoogrendementsglas. Ook het aanbrengen van isolatiechips van Drowa valt onder de isolatievoorwaarden. Op aanvullende energiebesparende maatregelen zoals isolerende deuren en kozijnen ontvangt u extra subsidie.

Zeer energiezuinig pakket

Wie het héle huis of gebouw voorziet van een zeer energiezuinig pakket aan maatregelen, krijgt een bonus bovenop de subsidie. Voor verenigingen van eigenaren geldt die bonus per appartement.

Andere financiële mogelijkheden

Particuliere woningeigenaren die extra financiële ruimte nodig hebben om de energiebesparende maatregelen uit te voeren, kunnen een beroep doen op het Nationaal Energiebespaarfonds. Dit fonds geeft particuliere huiseigenaren en vve’s een extra financiële mogelijkheid bij de financiering van energiebesparende maatregelen. Kijk voor meer informatie Energiebespaarlening.nl.

Wilt u zelf duurzame energie opwekken? Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) ontvangt u een tegemoetkoming voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

De Staatscourant publiceerde de regeling ‘Subsidie energiebesparing eigen huis’ op 1 september 2016. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regeling uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.